MUNKAVÉDELEM


Munkavédelmi oktatás

A munkáltató munkavédelmi oktatás keretében biztosítja a munkavállalói számára, hogy megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a biztonságos munkavégzéshez. Az oktatást munkába lépést megelőzően, ismétlődően és soron kívül kell megtartani.


Munkahelyi kockázatértékelés

A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. A kockázatértékelés során a munkáltató azonosítja a várható veszélyeket, valamint a veszélyeztetettek körét. A munkáltató a kockázatértékelést a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni.


Egyéni védőeszköz juttatás rendje

Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg. A kockázatértékelés során feltárt veszélyek ellen megfelelő védőeszközök használatát kell meghatározni.


Foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatok rendeje

Az orvosi vizsgálatok gyakoriságát és irányát a foglakozás-egészségügyi orvossal együtt, írásban kell a munkáltatónak meghatároznia.


Munkabaleset

A munkavégzés során történt baleseteket ki kell vizsgálni, ha szükséges, jelenteni kell a hatóság felé.


Biztonsági jelek

A munkahelyeken biztonsági jelek kihelyezése szükséges annak érdekében, hogy a munkát végzők és a munkavégzés hatókörében tartózkodók időben felismerhessék a veszélyforrásokat (kockázatokat). A biztonsági jelek meghatározásakor figyelembe kell venni a kockázatértékelés eredményét.


Veszélyes anyagok felhasználása, ÁNTSZ-hez bejelentése, biztonsági adatlapok

Azoknak a munkahelyeknek, ahol veszélyes anyagot állítanak elő, forgalmaznak, felhasználnak, tárolnak stb., a tevékenységet elektronikusan be kell jelenteni az ÁNTSZ felé. A biztonsági adatlapok hozzáférhetőségét biztosítani kell a munkavállalók részére