TŰZVÉDELEM


Tűzvédelmi Szabályzat

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.


Tűzriadó terv

A Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni pédául arra az épületre, épületrészre, ha az:

- menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, nevelésére, oktatására szolgál
- oktatási intézmény működésére szolgál, melynek megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt
- 20-nál több férőhellyel rendelkező kereskedelmi szálláshellyel rendelkezik
- stb.


Tűzoltó készülék

A létesítményekben az ott keletkező tűz oltására alkalmas, megfelelő számú és oltásteljesítményű tűzoltó készüléket kell üzemben tartani.


Tűzoltó készülék karbantartás

A készenlétben tartott tűzoltó készülékeket a jogszabályban meghatározott időszakonként karban kell tartani.


Tűzvédelmi oktatás

A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai munkába lépést megelőzően, ismétlődő és soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.


Biztonsági felülvizsgálatok

Érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégeztetése meghatározott gyakorisággal kötelező.